Vijčane glavčine sa konusnim provrtom

Vijčane glavčine sa konusnim provrtom, poznate i kao konusne glavčine za zaključavanje, mehaničke su komponente koje se koriste u sustavima prijenosa snage za pričvršćivanje rotirajućih osovina na različitu pogonsku opremu kao što su remenice, lančanici i zupčanici. Ove glavčine pružaju čvrstu i pouzdanu vezu između osovine i pogonske komponente.

Glavna značajka glavčina s vijcima sa konusnim provrtom je konusni provrt koji omogućuje jednostavnu ugradnju i uklanjanje. Glavčina ima unutarnji promjer suženog oblika koji odgovara odgovarajućoj suženoj vanjskoj površini osovine. Da biste instalirali glavčinu, ona se navlači na osovinu i zatim priteže na mjesto pomoću vijaka ili vijaka. Kako se vijci zatežu, glavčina se povlači prema unutra, stvarajući čvrsto prianjanje između glavčine i osovine.

Glavine s vijcima sa konusnim provrtom svestrane su glavčine koje se mogu koristiti u raznim primjenama. Obično se koriste u ventilatorima, pumpama i drugim strojevima gdje rotirajuće dijelove treba sigurno spojiti na osovinu.

Tablica veličina glavčina sa konusnim provrtom i vijcima:

Tablica veličina glavčina sa konusnim provrtom i vijcima
Specifikacija Grm br. Glavna dimenzija rupa za vijak
nx. J
A B Chp D E F G H
SM1200 1210 180 135 90 75 25 6.5 2.5 11.5 6 x φ7.5
SM1600 1615 200 150 110 85 38 7.5 2.5 12.5 6 x φ7.5
SM2000 2012 270 190 140 110 32 8.5 2.5 13.5 6 x φ9.5
SM2500 2517 340 240 170 125 45 9.5 2.5 14.5 8 x φ11.5
SM30-1 3020 430 300 220 160 51 13.5 2.5 18.5 8 x φ13.5
SM30-2 3020 485 340 250 160 51 13.5 2.5 18.5 8 x φ13.5
SM1210 1210 120 100 80 75 25 6.5 2.5 11.5 8 x φ7.5
SM1600 1610 130 110 90 85 25 7.5 2.5 12.5 8 x φ7.5
SM2012* 2012 146 125 115 110 32 8.5 2.5 13.5 8 x φ7.5
SM2517 2517 185 155 130 125 45 9.5 2.5 14.5 8 x φ11.5
SM3020 3020 220 190 160 160 51 13.5 2.5 18.5 8 x φ13.5

Vijčane glavčine sa konusnim provrtom za konusne zaporne čahure:

Vijčane glavčine sa konusnim provrtom za konusne čahure su mehaničke komponente koje se koriste u sustavima prijenosa snage za povezivanje rotirajućih osovina s različitom pogonskom opremom kao što su remenice, lančanici ili zupčanici. Ove glavčine pružaju sigurnu i pouzdanu metodu montiranja komponenti na osovinu.

Evo kako rade:

1. Konusna čahura: Sustav počinje s konusnom čahurom, koja je podijeljeni cilindrični rukavac sa suženom unutarnjom površinom. Čahura je postavljena na osovinu i pričvršćena na mjestu pritezanjem vijaka. Konusna čahura za zaključavanje omogućuje jednostavnu ugradnju i uklanjanje bez oštećenja osovine.

2. Glavina s vijkom sa konusnim provrtom: Glavina s vijkom sa konusnim provrtom dizajnirana je tako da odgovara konusu čahure za zaključavanje konusa. Ima suženi provrt koji odgovara suženju vanjske površine čahure. Glavčina je obično izrađena od čelika ili lijevanog željeza i ima rupe za vijke za pričvršćivanje pogonske komponente.

3. Montaža glavčine: Za montažu glavčine sa konusnim provrtom pričvršćenom vijcima, konusna čahura za zaključavanje umetne se u konusni provrt glavčine. Glavčina se zatim gura na čahuru, a kako se dalje pomiče prema suženju, steže se oko čahure. Ovo stvara čvrstu, sigurnu vezu između glavčine i čahure.

4. Vijčani spoj: Kada je glavčina s vijcima sa konusnim provrtom u željenom položaju na čahuri, učvršćuje se vijcima ili vijcima. Rupe za vijke na glavčini poravnate su s odgovarajućim rupama na pogonskoj komponenti (npr. remenici, lančaniku), što im omogućuje spajanje vijcima. To osigurava da se glavčina i pogonska komponenta zajedno okreću kao jedna jedinica.

Vijčane glavčine sa konusnim provrtom za čahure za zatvaranje konusa pružaju nekoliko prednosti. Nude jednostavnu instalaciju i uklanjanje, omogućujući brzo održavanje ili zamjenu pogonskih komponenti. Dizajn konusne brave osigurava siguran spoj koji može izdržati velika opterećenja i zakretni moment. Dodatno, značajka pričvršćenja vijcima omogućuje fleksibilnost u mijenjanju pogonskih komponenti bez zamjene cijele glavčine.

Vijčane glavčine sa konusnim provrtom za konusne čahure Vijčane glavčine sa konusnim provrtom za konusne čahure

Koraci ugradnje glavčina sa konusnim provrtom i vijcima:

Za ugradnju glavčine s vijcima sa konusnim provrtom i čahurom za zaključavanje konusa, slijedite ove općenite korake:

(1) Prikupite potrebne alate i opremu: obično će vam trebati ključ ili set nasadnih ključeva, moment ključ i svi posebni alati potrebni za vašu određenu primjenu.

(2) Pripremite osovinu: Provjerite je li osovina čista i bez ikakvih krhotina ili oštećenja. Ako je potrebno, podmažite osovinu kako biste olakšali montažu.

(3) Odaberite odgovarajuću konusnu čahuru: Odaberite konusnu čahuru koja odgovara dimenzijama i specifikacijama vaše osovine i glavčine koju ugrađujete.

(4) Montirajte konusnu čahuru za zaključavanje na osovinu: Gurnite konusna čahura na osovinu, pazeći da je centriran i ispravno poravnat. Čahura bi trebala dobro pristajati na osovinu.

(5) Zategnite konusnu čahuru za zaključavanje: Upotrijebite navedeni ključ ili nasadni set da stegnete vijke na konusnoj čahuri za zaključavanje. Slijedite upute proizvođača u vezi s preporučenim vrijednostima zakretnog momenta. Pritezanje vijaka uzrokovat će širenje čahure i čvrsto zahvaćanje osovine.

(6) Odaberite odgovarajuću glavčinu s vijkom sa konusnim provrtom: Odaberite glavčinu s vijkom sa konusnim provrtom koja odgovara konusnosti čahure za zatvaranje konusa i zahtjevima vaše primjene.

(7) Umetnite konusnu čahuru u glavčinu: Gurnite konusnu čahuru u konusni provrt glavčine. Uvjerite se da je glavčina poravnata s čahurom i da pravilno pristaje.

(8) Gurnite glavčinu na čahuru za zatvaranje konusa: Gurnite glavčinu na čahuru za zatvaranje konusa, pomičući je prema osovini. Kako se glavčina pomiče dalje na konus, stegnut će se oko čahure.

(9) Poravnajte rupe za vijke: Nakon što je glavčina u željenom položaju na čahuri za zaključavanje konusa, poravnajte rupe za vijke na glavčini s odgovarajućim rupama na pogonskoj komponenti (npr. remenici, lančaniku) koju ćete pričvrstiti.

(10) Osigurajte glavčinu i pogonsku komponentu: Umetnite vijke ili vijke kroz poravnate rupe i zategnite ih pomoću navedenog ključa ili nasadnog seta. Slijedite upute proizvođača za preporučene vrijednosti zakretnog momenta.

(11) Još jednom provjerite instalaciju: Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti i sigurni. Provjerite jesu li glavčina, čahura za zatvaranje konusa i pogonska komponenta ispravno poravnati i da nema ikakvih neusklađenosti ili klimanja.

(12) Testirajte instalaciju: Okrenite osovinu i pogonsku komponentu rukom kako biste osigurali nesmetan rad i pravilan zahvat.

Koraci ugradnje glavčina sa konusnim provrtom i vijcima

Uredio Yjx