Okretni ležajevi

Okretni ležajevi se općenito sastoje od unutarnjeg i vanjskog prstena, a također imaju podijeljenu strukturu unutarnjeg kruga ili vanjskog prstena. Unutarnji ili vanjski prsten mogu se istovremeno obrađivati ​​sa zupcima i imati rupe za montažu. To čini vezu između susjednih komponenti pristupačnijom i bržom. Zajedničkim djelovanjem staze za trčanje ležaja i zaštitnog okvira kotrljajućeg elementa ili sklopa izolacijskog bloka, zakretni ležajevi mogu podnijeti jednosmjerno opterećenje, dvosmjerno opterećenje, moment prevrtanja i kombiniranu vreću u bilo kojem smjeru.

Klasifikacija zakretnih ležajeva

Prema rasporedu kotrljajućeg elementa, zakretni ležajevi se općenito mogu podijeliti na zakretni ležaj u četiri točke kontakta, ukršteni kotrljajući ležaj, troredni kotrljajući ležaj i tako dalje. Posvetit ćemo se zadovoljavanju zahtjeva kupaca kao dobavljač zakretnih ležajeva.

Primjena zakretnih ležajeva

Okretni ležaj ima jedinstvenu strukturu koja može podnijeti integrirano opterećenje kao što su osovinska, radijalna i preokretna prepreka. Kombinira potporne, rotacijske, prijenosne, fiksne, zapečaćene, antikorozivne i druge funkcije u jednu jedinicu. Široko se koriste u strojevima za dizanje, građevinskim strojevima, strojevima za prijenos, rudarskim i metalurškim strojevima, medicinskoj opremi i radarima, brodovima, vjetroelektranama i drugim industrijama.